0

 x 

کارت خالی

(کیلوگرم)بادام ربی

(کیلوگرم)بادام ربی

2400000 ﷼

بادام ربیع نوعی بادام شبیه بادام مامایی می باشد

(کیلوگرم)بادام مامایی صادراتی

(کیلوگرم)بادام مامایی صادراتی

3100000 ﷼

بادام ماامایی نوعی بادام با پوست سخت که ازجمله بادام صادراتی به کشورهای خارجی می باشد. بادام مامایی به لحاظ ارزش غذایی بالایی که دارد از خواص بیشماری برخوردار است که می توان از میان آنها به تقویت

(کیلوگرم)بادام پوست نازک ایرانی

(کیلوگرم)بادام پوست نازک ایرانی

3850000 ﷼

مه می دانیم که بادام در بازار هم به صورت مغز شده و هم با پوست سخت موجود وبه مشتریان عرضه می شود با این وجود بادام پوست کاغذی هر چند که نرخ قیمتی بالاتری نسبت به بادام نوع سنگی دارد مصرف آن طرفدار

(کیلو گرم)بادام سنگی

(کیلو گرم)بادام سنگی

1300000 ﷼

بادام سنگی نوعی با پوست سخت که با دست قابل شکستن نمی باشد و از لحاظ قیمت کمتر ازبادام هایی مانند بادام منقا و ... است.در این نوع امکان 1 تا 3 درصد بادام تلخ وجود دارد.