0

 x 

کارت خالی

(کیلوگرم)بادام منقا

(کیلوگرم)بادام منقا

1000000 ﷼

بادام منقا که پوست آن براحتی با دست جدا می شود.

(کیلوگرم)بادام ربیع

(کیلوگرم)بادام ربیع

1400000 ﷼

بادام ربیع نوعی بادام شبیه بادام مامایی می باشد

(کیلوگرم)بادام مامایی صادراتی

(کیلوگرم)بادام مامایی صادراتی

2000000 ﷼

بادام ماامایی نوعی بادام با پوست سخت که ازجمله بادام صادراتی به کشورهای خارجی می باشد. بادام مامایی به لحاظ ارزش غذایی بالایی که دارد از خواص بیشماری برخوردار است که می توان از میان آنها به تقویت

(کیلوگرم)بادام منقا ایرانی

(کیلوگرم)بادام منقا ایرانی

2300000 ﷼

مه می دانیم که بادام در بازار هم به صورت مغز شده و هم با پوست سخت موجود وبه مشتریان عرضه می شود با این وجود بادام پوست کاغذی هر چند که نرخ قیمتی بالاتری نسبت به بادام نوع سنگی دارد مصرف آن طرفدار

(کیلوگرم)بادام سنگی

(کیلوگرم)بادام سنگی

800000 ﷼

بادام سنگی نوعی با پوست سخت که با دست قابل شکستن نمی باشد و از لحاظ قیمت کمتر ازبادام هایی مانند بادام منقا و ... است.در این نوع امکان 1 تا 3 درصد بادام تلخ وجود دارد.